NGUYỄN BÙI ĐẠT

MỘT CON NGƯỜI MỘT PHONG CÁCH SỐNG

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và Tên: Nguyễn Bùi Đạt

Năm sinh: 16/11/1992

Nguyên quán: Phước Hòa - Đức Phú - Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điện thoại: 0909 460 850

Email: datnb@savame.com or nguyenbuidat92@gmail.com

 

TRÌNH ĐỘ HỌC THỨC

Tốt nghiệp: Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Chuyên ngành: Kỹ Sư Nhiệt Lạnh

Khóa: 2010-2014

KỸ NĂNG

- Tư vấn , thiết kế , lập dự toán hệ thống điều hoà không khí ,thông gió và làm mát. 
- Thành thạo Autocad , Photoshop, Office và một số phần mềm thiết kế hệ thống điều hoà không khí và thông gió như Heatload Daikin , Daikin Express ...
- Quản lý & giám sát dự án điều hoà không khí và thông gió. 
- Quản lý bán hàng dự án ( Máy lạnh trung tâm VRV, thông gió , hệ thống làm mát nhà xưởng ). 
- Thiết kế  quảng bá website , blog . - Marketing online , SEO online ( Seo onpage, offpage, google adword , seo top key...) 
- Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu.
- Admin và Seo: http://hvacvn.com/